5 Juli - Vombs vattenverk


Kring Vombs vattenverk är det utmärkta marker för fjärilar. Bassängerna ger lä och frodiga kantzoner. I skogarna finns ett rutsystem med korridorer mellan dammarna. Här en bild på vägen ned mot Vattenverket. Se vegetationen hur den stiger i höjd mot skogskanten som också är fullt av gläntor. Längs till väster finns alvarsliknande sandmarker så här går att hitta det mesta.


Rödfläckig blåvinge andra generationen är en raritet som bara finns i Skåne.


Rödfläckig blåvinge på svartkämpe.


Vitfläckig guldvinge på gullris och nedan en karminspinnarlarv.


...och mindre guldvinge. En Luktgräsfjäril har hittat en egen hörna för att inta nektar.


Mindre tåtelsmygare i färgprakten på backnejlika med backtimjan i som bakgrundstapet.


Hona av vitfläckig guldvinge. Karminspinnarens larv skymtar i bakgrunden.


Luktgräsfjäril är en av Sveriges vanligaste fjärilar.


Vitfläckig guldvinge på röllika.


Skogspärlemorfjäril. Tillsammans med ängspärlemorfjäril är den något av det urvilda i dagsfjärilsfaunan. De flyger mycket snabbt och långt och störs av minsta rörelse. Man kan nästan se i bilderna när de sitter på tistlar att de flyger snabbt och snart är på väg vidare...


Svartfläckig blåvinge - flyger enstaka och sätter sig sällan med utspända vingar. Mycket jobb här :D Den finns främst på Öland/Gotland och lever på sandiga torra hed/alvarsmarker där låga värdväxten backtimjan växer.


Så stötte jag på Kerstin Martinsson med väninna som var den som hittade den svartfläckiga blåvingen! Kerstin har en hemsida med vackra naturtavlor på http://www.fototavlor.webs.com/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar