21 Maj - Lackarebäck


Aurorafjäril i typisk parkmiljö. På de fuktiga gräsytorna växer ängsbräsma rikligt.


Hona som födosöker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar