7 juli - Snörum


Rolf Kokkonen fräste förbi denna plats på vägen till Loftahammar där vi hade bestämt möte.
Vi tog följe tillbaka hit och möttes av en fantastisk hällmarksmiljö insprängd mellan skogspartiet och odlingslandskapet.
Detta var en utmärkt miljö för Apollofjäril och nedan följer några andra arter som sågs här. Som synes väldigt blomrikt och på bilden kan man se bland annat bockrot, gulmåra, åkervädd, stor blåklocka och röllika.


Klubbsprötad bastardsvärmare på åkervädd.


Bredbrämad bastardsvärmare.


Klubbsprötad bastardsvärmare med bredbrämad i bakgrunden.


Ängsvitvinge.


Mindre tåtelsmygare.


Pärlgräsfjäril.


Ljungblåvinge.


Rolf Kokkonen tar en välförtjänt macka! Kolla in hans magnifika natursajt på http://bakgrunder.com/bloggen/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar