24 Juni - Ranahult


Grusvägar med örtrika vägkanter genom skogs och hagmark är fin miljö för skogs/ängsvitvinge som med fladdrig och långsam flykt tar sig ut och in i skogsöppningarna längs vägkanten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar