18-21 Juni - Munkhyttan

Det finns 7 nätfjärilar i Sverige. 1 i fjällen och 6 stycken söder ut och förutom Skogsnätfjäril är samtliga hotade mer eller mindre. Dessa fjärilar liknar pärlemorfjärilarna men har rutmönster på vingarna iställer för rader med prickar/trianglar. Idag åkte jag och Jan-Åke Noresson till fjärilsreservatet Munkhyttan för att titta på Asknätfjäril och Väddnätfjäril.

En fantastisk ekologi väntade här med med bäckar, spångar genom terräng med låga lövträd och buskar som Ask och Olvon som är bra miljö för Asknätfjäril. Även Väddnätfjäril trivs kring de fuktigare. Asknätfjärilen har bara 2-3 metapopulationer och Väddnätfjärilen hittar enbart livsrum i kraftledningsgator förutom på Gotland/Öland. En mängd andra arter trivs också här runtomkring. Låt oss kolla vad som kan dyka upp...
Asknätfjärilshane på värdväxten Olvon.
Svårt att hitta Väddnätfjäril i detta stråk.


...men plötsligt dyker en stressad makaonfjäril upp och gillar stråket ovan. Fantastisk uppenbarelse! Flyger snabbt och bestämt men rör sig mycket graciöst och landar aldrig riktigt när den födosöker.
Brunfläckig pärlemorfjäril är allmän och var det mest av även här.


Älggräspärlemorfjärill är allmän och har precis börjat flyga. Den gillar också dessa fuktiga marker med värdväxten Älgräs men även på torrare mark med Brudbröd.


Ängslövmätare.


Vit gräsfjäril vid stråkets början. Sitter och chippar på varma ställen och reagerar på minsta rörelse.


Fint kamoflauge. Syns den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar